Zwerfafval
Vogels bouwen soms hun nest van of op afval. Dit zorgt ervoor dat dieren vast komen te zitten en gewond raken. In een aantal gevallen zorgt het zelfs dat de dieren komen te overlijden.

Het opruimen van zwerfaval bij sloten en singels is een van de activiteiten van Vogelhulp Nederland. In het broedseizoen van medio maart tot juli proberen wij zoveel mogelijk afval uit de sloten en singels te houden.

Controle dierenwelzijn
Tijdens het broedseizoen is het verboden om broedende dieren te verstoren. Toch worden er soms werkzaamheden uitgevoerd in een natuurgebied. Ook tuin werkzaamheden of bouwwerkzaamheden kunnen zorgen dat dieren verstoord worden.

Niet altijd is er sprake van opzet. Onwetendheid is vaak de oorzaak van het verstoren. Door mensen te informeren over de geldende wet en regelgeving kunnen de overtredingen worden gestopt.

Per brief/mail informeren wij bedrijven/instellingen waar de overtreding heeft plaatsgevonden. Dit zodat in de toekomst er rekening gehouden kan worden met werkzaamheden. Indien een bedrijf/instelling een tweede keer in overtreding gaat, kan de documentatie van de controleur als bewijs dienen van eerdere overtredingen.

Doneer nu