Het broedseizoen loopt van halverwege maart tot halverwege juli. Dit is overigens geen per wet geregelde vaste datum. Per vogelsoort verschilt de periode van broeden. Zowel de nesten als de eieren zijn gedurende de broedperiode beschermd. Dit is geregeld in de wet natuurbescherming.

Vanaf de eerste tak die een vogel legt voor het nest, tot de jongen zijn uitgevlogen moeten de dieren met rust gelaten worden.

Snoeien en bomen kappen tijdens het broedseizoen
Zolang nesten van vogels niet worden verstoord is er geen verbod voor het snoeien of kappen van bomen. Zodra je ziet, hoort, weet dat er vogels in broeden dan mag er niet worden gesnoeid of gekapt. In de periode van maart tot juli is de kans groot dat er vogels een nest maken of hebben. Extra onderzoek voordat de werkzaamheden plaatsvinden is dan ook noodzakelijk.

Verbouwen
Werkzaamheden aan vastgoed (panden) vraagt tijdens het broedseizoen ook extra aandacht. Zit er in de dakgoot van een woning een broedende vogel? Dan mag deze niet verstoord worden en zullen de werkzaamheden moeten worden uitgesteld.

Sommige vogelsoorten zoals de huismus zijn het hele jaar beschermd. Er kan ik bijzondere situaties een ontheffing worden aangevraagd. Dan mogen onder strikte voorwaarden nesten verplaatst worden. Dit moet dan volgens de richtlijnen gebeuren. Worden de richtlijnen niet gevolgd of is er geen ontheffing dan pleegt men een strafbaar feit.

  • Laat eens wat takjes liggen voor de vogels
    Veel mensen harken hun tuin deze periode aan. In de hoop dat de zomer vroeg komt en iedereen klaar is om te relaxen. In deze periode zoeken vogels naar nestmateriaal. Help elkaar en laat eens wat takjes liggen. Nee, wij vragen niet om je tuin niet op te ruimen. Na het vegen en snoeien van…
  • Broedseizoen en jonge vogels
    De maanden maart t/m juli zijn voor dierenhulporganisaties zoals dierenambulances en opvangcentra druk. Dit komt door het broedseizoen waar veel meldingen binnen komen over vogels in nood. Niet altijd heeft een vogel hulp nodig, daarover meer in dit artikel. Als mens vinden wij een vogel die ”piept” op de grond al snel zielig. Je gevoel…