Het ontstaan van Vogelhulp Nederland 
In de zomer van 2018 stroomde er zo’ n 217.000 liter zware stookolie het water in. Dit nadat een tanker in de Rotterdamse haven een steiger ramde. Hierdoor zijn honderden dieren, vooral watervogels besmeurd geraakt met het vieze goedje. De hulpverlening kwam moeizaam op gang en het ontbrak aan co√∂rdinatie. Daarbij werd duidelijk dat er weinig expertise was op het gebied van dit soort rampen. Vogelhulp Nederland zet zich in om bij rampen ondersteuning en expertise te leveren. Daarbij zet Vogelhulp in Rotterdam-Rijmond vogelhulpauto’s in. 

Stichting Vogelhulp Nederland zet zich in voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden in Nederland. Dit doen wij samen met enthousiaste vrijwilligers en iedereen die vogels en natuur belangrijk vinden. Dit doen wij door het geven van voorlichting & educatie op evenementen en (basis)scholen. Verder wil Vogelhulp speciale vogelambulances realiseren om goede zorg te kunnen bieden bij vogels in nood. Door samen te werken met organisaties en lokale initiatieven  kunnen er veel vogels geholpen worden. Op 19 maart 2021 is Vogelhulp officieel een stichting geworden.

Nesten van afval
Helaas is in veel sloten en singels waar watervogels broeden dit het beeld: nesten gemaakt op of van afval. Doordat het allerlei afval is raken pootjes verstrikt, raken ernstig verwond of verdrinken zelfs. Daarnaast is de kans groot dat de dieren plastic binnen krijgen.

Om hier wat tegen te doen is bewustwording nodig. Wat is het effect van een blikje op de grond. Maar ook het daadwerkelijk opruimen van de sloten is een van de acties welke Vogelhulp uitvoert.

Doneren 
Je kunt ons steunen door een donatie over te maken op onze ING rekening: 
NL40 INGB 0009 5200 44 t.n.v. Stichting Vogelhulp Nederland

Doneer nu